Recensie | NBD Biblion

Tobeen (1880-1938) is een pseudoniem van de Franse kunstschilder Félix Elie Bonnet die door kenners zeer wordt bewonderd. In 1927 kocht de gewaardeerde moderne kunstadviseur Bremmer drie van zijn werken voor het Kröller-Müllermuseum, en door zijn invloed kwam bijna de helft van Tobeens werk naar Nederland. Deze monografie verschijnt nu bij een expositie in Tobeens geboortestad Bordeaux en daarna te Amersfoort. De duidelijke tekst berust op een Franse documentatie en is vooral biografisch gericht op de Franse contacten. Leven, werk en literatuur zijn nauwgezet weergegeven, met veel prachtige reproducties. Tobeens zorgvuldig opgebouwde kunst imponeert door de buitengewoon zorgvuldige uitbeelding van het zuidelijke heuvellandschap, havengezichten en bloemen in mysterieuze kleuren en een vereenvoudigde, geabstraheerde geometrie met een afgewogen gevoel voor ruimte en licht. Zijn zoeken naar de essentie is overtuigend en blijft boeiend door het realisme gemengd met een vervreemdende compositie en fascinerend kleurgebruik; terecht zeer geliefd bij een select publiek. Een bijzondere, goed gedocumenteerde uitgave. 
Drs. Erik Kreytz (NBD|Biblion recensie www.bruna.nl)