About

Doel en opzet.

Deze website is opgezet door de Stichting Tobeen in aansluiting op de uitgave van de monografie Tobeen, eigenzinnig kubist, poëtisch realist van de hand van Rosella Huber-Spanier. Het boek is in 2012 door de Stichting Tobeen gepubliceerd in twee versies, naast een Nederlandse is er een Franse uitgave Tobeen, un poète du cubisme. De verschijning ging gepaard met eerst een expositie in het Musée des beaux-arts in Bordeaux (8-6 tot 16-9-2012) ‘Tobeen, un poète du cubisme’ en vervolgens een tentoonstelling in Museum Flehite in Amersfoort (18-11-2012 – 17-2-2013) ‘Tobeen, een poëtisch realist uit de Aquitaine’ .

Zoals op de achterzijde van het boek wordt vermeld, wil de schrijfster met deze toegankelijke monografie het belang van Tobeen als schilder van de ‘style parallèle’ (verwant aan het kubisme van Picasso en Braque) onderstrepen en bij een groter publiek onder de aandacht brengen. Voor liefhebbers van poëtisch-realistisch-kubistische kunst vormt dit aantrekkelijke boek een onverwachte ontdekkingsreis naar het werk van deze kunstenaar.

Uitgave: 99 Uitgevers/Publishers, Koninginneweg 99, 2012 GM Haarlem, + 31 (0) 23 5347138, info@99uitgevers.nl

  • Tobeen, un poète du cubisme ISBN  978-90-78670-25-4
  • Tobeen, eigenzinnig kubist, poëtisch realist ISBN/EAN 978-90-78670-24-7

Stichting Tobeen, Lithsedijk 116, 5397 LK Lith.

De oude brug / Le vieux pontDe gegevens over  leven en  werk van Tobeen willen we graag blijven verifiëren en aanvullen, om die reden stellen we er  prijs op hierover informatie te ontvangen.

De documentatie die bij de voorbereiding van de monografie is verzameld, wordt bewaard in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag.